Mengenai MSPA

A mission to all..

 

MALAYSIAN SUBSEA PROFESSIONALS ASSOCIATION (MSPA)  telah ditubuhkan dan didaftarkan dibawah Akta Pertubuhan pada 19 April 2013 dengan matlamat mengumpulkan perkerja dari sektor laut  (offshore) dibawah satu bumbung. 

Pada peringkat awal penubuhannya, ia digerakkan oleh satu ahlijawatankuasa sementara yang dilantik sebelum tertubuhnya satu ahli jawatankuasa yang rasmi.

Adalah menjadi hasrat MSPA ingin:-

Menjadikan persatuan landasan suara bagi ahli-ahli.

Ingin meningkatkan martabat ahli-ahli diperingkat yang lebih tinggi. 

Komited didalam melahirkan ahli-ahli yang berjaya, berdikari dan kompetitif didalam bidang dan kerjaya masing-masing.

Mempertingkatkan bilangan ahli di dalam persatuan dari masa ke semasa untuk mengukuhkan dan memantapkan kredibiliti ahli-ahli persatuan.

Berpegang kepada Perlembagaan dan Undang-undang persatuan didalam menjalankan aktiviti-aktiviti persatuan.